HVET
Meranie a kontrola tesnosti hydroizolácie

Meranie technológiou hvet

Vitajte na webových stránkach zameraných na meranie a kontrolu tesnosti plochej strechy technológiou HVET. Táto technológia je vhodná pre lokalizáciu skrytých vád a mikroskopických netesností či preventívnu kontrolu hydroizolácie. Súčasťou kontroly je vizuálna obhliadka, kontrola detailov a meranie technológiou HVET (high voltage electromagnetic tester). Meranie sa realizuje certifikovaným a kalibrovaným prístrojom SENSOR DDS® MIT.

Technológia hvet

Technológia merania HVET spočíva v tom, že pod meranou izolačnou vrstvou sa vytvorí elektromagnetické pole. Vysielač vytvára pod izolačnou vrstvou takmer homogénne elektromagnetické pole vysielaním modulovaných elektromagnetických impulzov a vlnenia. V prípade prítomnosti netesnosti v izolačnej vrstve zachytí prijímací senzor modulovaný signál. Tento prijímací senzor je schopný s vysokou presnosťou detekovať aj mikroskopické netesnosti v izolačnej vrstve. Následne sa premiestňuje prijímací senzor po povrchu kontrolovanej strechy tak, aby podľa indikácie diagnostikoval netesnosti. Pokiaľ je v izolačnej vrstve netesnosť, prejaví sa to na jej povrchu zmenou niektorého elektromagnetického parametra. Pri meraní sa sledujú práve tieto zmeny. Zistené miesta netesností sa označia pre účel neskoršej opravy.

Cenník

Cena za meranie a kontrolu tesnosti je spoplatnená fixnou sumou 50,-€ za úkon pri lokálnom meraní (ak sa nekontroluje celá plocha strechy, resp. plocha strechy menšia ako 150 m2) a 0,50,-€ za m2 kontrolovanej plochy plus dopravné náklady v sume 0,30,-€/km.

Súčasťou ceny je vyznačenie poruchových miest a v prípade záujmu cenová ponuka od partnerskej firmy na opravu poškodených miest alebo kompletnú rekonštrukciu strechy. 

Vypracovanie protokolu z merania je spoplatnené osobitne sumou 20,-€.

Kontaktujte nás

Referencie

Termín Objekt Rozsah Typ izolácie
5/2023 výrobný závod ADIENT, Lučenec 850 m2 PVC fólia
4/2023 Spojená škola, Štúrova, Detva 580 m2 PVC fólia
3/2023 bytový dom J.M. Hurbana, Banská Bystrica 788 m2 PVC fólia
12/2022 polyfunkčný objekt Mládežnícka 49, Banská Bystrica 339 m2 PVC fólia
11/2022 bytový dom J.M. Hurbana, Banská Bystrica 872 m2 PVC fólia
10/2022 bytový dom J.M. Hurbana, Banská Bystrica 961 m2 PVC fólia
9/2022 výrobná hala EKOLTECH, Fiľakovo 10213 m2 PVC fólia
2/2022 bytový dom Fándlyho 5, Lučenec 55 m2 PVC fólia
8/2021 bytový dom M. Malinovského 7, Zvolen 220 m2 asfaltový pás
8/2021 bytový dom Mičínska cesta 32,34, Banská Bystrica 434 m2 asfaltový pás
Zobraziť viac